Undervisningssteder

Opdateret November 21st, 2021

Udskriv til PDF

Indhold

Opret/RedigérBånd


Opret/Redigér

↪ Vælg Rollecenter Undervisningssted

eller

↪ Åbn listen Undervisningssteder - klik på Ny

For at redigere en eksisterende undervisningssted vælg listen Undervisningssteder - marker det ønskede sted - klik på Rediger.


GENERELT
Navn Navn på undervisningssted
Adresse/postnummer/by/kommune Adressen på undervisningssted. Tjek at det er stavet korrekt, idet adressen også bruges til online kort.
Kontaktperson Evt. kontaktperson på stedet. Personen vælges fra personkartoteket eller kan her oprettes som en ny person. Se evt. Personer‍ 
Pedel Evt. pedel på stedet. Pedel vælges fra personkartoteket eller kan oprettes her som en ny person. Se evt. Personer‍ 
Anvend steds kalender Om det er stedets kalender der ønskes anvendt på mødegange
Spærret Angiver at stedet pt. er spærret for brug.
Tilskud pr. lektion Angiver evt. lokaletilskud der gælder dette undervisningssted.
Geolocation Længde og breddegrad til brug for online kortvisning. Relevant hvis stedet f.eks. er en skov eller mark.
Vis på kort Åbner stedet i Google maps.
Antal undervisningslokaler Viser antallet af tilknyttede lokaler. Ved klik åbnes der stedets lokaleliste.
Underviser Bemærkning Evt. bemærkning målrettet undervisere på stedet.
UNDERVISNINGSLOKALER
Lokaler Viser alle lokaler tilknyttet dette sted. Lokaler kan her oprettes direkte i listen. Se mere på Lokaler‍ 
BESKRIVELSER
Beskrivelse Beskrivelse om stedet. Ved klik åbnes der en teksteditor.
KOMMUNIKATION
Telefonnr. Stedets telefonnummer. Ved klik åbnes der telefon app på computeren eller i telefonen.
E-mail Stedets E-mail adresse. Ved klik åbnes der E-mail app på computeren eller i telefonen.
Hjemmeside Stedets hjemmeside. Ved klik åbnes der browser på computeren eller i telefonen.
BILLEDE
Billede Stedets billede. Kan bruges af portaler.


Bånd


Vis/Rediger/Ny/Slet Funktioner til den aktuelle visning
Administrative bemærkninger Åbner administrative bemærkninger for stedet.
Lokaler Viser stedets lokaleliste. Se mere i Lokaler‍ 
Online kort Åbner stedet i Google Maps.
Feriekalender Åbner stedets feriekalender. Om kalender funktionalitet i ASA se mere i Feriekalender‍ 
Register feriedage En måde at tilføje feriedage i stedets kalender. Om kalender funktionalitet i ASA se mere i Feriekalender‍ Undervisningssted - holdtyper Bruges ikke pt.
Udstyr Tilgængeligt udstyr på undervisningsstedet. Se mere i Udstyr‍ Var denne artikel nyttig?