Personer

Opdateret November 27th, 2021

Udskriv til PDF

Indhold

Opret/RedigérBånd


I ASA har man indbygget et personkartotek, hvor alle personer gemmes. En person kan endvidere have flere roller: deltager, debitor, underviser, pedel mm. Personer oprettes automatisk ved online tilmeldinger. 

Opret/Redigér

↪ Vælg Rollecenter Person.

eller

↪ Åbn listen Personer – Klik på Ny

For at redigere en eksisterende person vælg listen Personer - markér den ønskede person - klik på Rediger.


 

GENERELT

Nummer

Selvvalgt nummer eller automatisk nummer fra kuristnummerserien. Dette nummer er obligatorisk og skal være unik.

CPR-Nr.

Personens CPR. Hvis personen er en underviser skal CPR være udfyldt, da det skal bruges til udbetaling af løn.

Fornavn

Personens fornavn

Efternavn

Personens efternavn. Bemærk at man kan have flere fornavne men kun et efternavn.

Navn 2

F.eks. mellemnavn

Køn

Mand eller kvinde.

Fødselsdag

Personens fødselsdag. Bliver automatisk udfyldt, hvis CPR udfyldes først.

Stillingsbetegnelse

Evt. stilling.

Særlige behov

Evt. særlige behov for personen/deltageren.

Deltager i kurser

Antal kurser personen har været deltager på. Ved klik åbnes der personens holdliste.

Antal af interaktioner

Kommunikation mellem skolen og personen. Ved klik åbnes der personens interaktionsliste, hvor man f.eks. kan se alle dokumenter der er sendt til personen.

Udeluk fra målgruppe

Forbeholdt fremtidig brug.

Nyhedsbrev

Angiver om personen ønsker at modtage skolens nyhedsbrev.

Handlekommunenr.

Bruges kun af specialundervisningsskoler

Betalingskommunenr

Bruges kun af specialundervisningsskoler

 KOMMUNIKATION

Adresse

Personens adresse, postnummer, by, bopælskommune, region og land.

Foretrukken kontaktform

Hvordan vil personen helst kontaktes.

Tilsagn til E-mail

Angiver om personen ønsker at modtage mails fra skolen. Kan bruges til markedsføring.

Tilsagn til sms

Angiver om personen ønsker at modtage SMS beskeder fra skolen. Kan bruges til markedsføring.

Telefonnr.

Personens alm. telefonnummer. Klik på ikonet åbner telefon app på PCen eller telefonen.

Mobiltelefonnr.

Personens mobiltelefonnummer. Klik på ikonet åbner telefon app på PCen eller telefonen. 

E-mail

Personens E-mail adresse. Klik på ikonet åbner E-mail app på PCen eller telefonen. 

Hjemmeside

Personens evt. hjemmeside. Kan bruges til f.eks. undervisere.

FAKTURERING

Debitornr. Personens debitornummer. Udfyldes automatisk ved personoprettelsen.
Debitor Navn Normalt personen selv.
Kreditornr. Personens kreditornummer.
Kreditor Navn Normalt personen selv.
Undervissernr. Hvis personen også er underviser, vises personens undervisernummer.
PERSONDATA
Samtykke datoer Bruges jf. persondataloven


BåndVis/Rediger/Ny/Slet Funktioner til den aktuelle personvisning.
Tilmeldte hold Viser personens holdliste.
Underviser Åbner personens Underviser kort. Hvis personen ikke allerede er oprettet som underviser, bliver du spurgt, om du ønsker dette.
Administrative bemærkninger Åbner administrative bemærkninger for personen.
Debitor Åbner personens Debitor kort.


Var denne artikel nyttig?