Undervisere

Opdateret November 27th, 2021

Udskriv til PDF

Indhold

Opret/RedigérBånd


Opret/Redigér

↪ Klik på Undervisere fra Rollecenter for at visse eller redigere eksisterende undervisere.

For at oprette en ny underviser skal du først oprette en Person

↪ Vælg Underviser fra personkortet for at gøre personen til en underviserAlle grå felter skal udfyldes på Personen.

GENERELT
Nummer Underviserens nummer. Det samme som personnr.
Type Vælg mellem Intern eller ekstern.
Aktiv Angiver om underviseren er aktiv. Kun aktive undervisere kan vælges til undervisning.
Adgang UnderviserNet Giver underviseren adgang til UnderviserNet.
Stilling Evt. kort stillingsbetegnelse
Stillingstype Vælg mellem Intern, Freelance, Ekstern eller andet.
Underviser Bemærkning Intern underviser bemærkning
BESKRIVELSER
Beskrivelse Underviser beskrivelse. Evt. CV.
Billed Kode/Filnavn Underviserens billede
KOMMUNIKATION
Hjemmeside Underviserens egen hjemmeside
Arbejdstelefonnr. Underviserens arbejdstelefon
Arbejdstelefon vis portal Angiver om dette telefonnr. skal vises på hjemmesiden
Arbejds E-mail Underviserens arbejds E-mail
Arbejds E-mail vis portal Angive om denne E-mail adresse skal vises på hjemmesiden
Person id Underviserens person id. Normalt det samme som undervisernummer.
Kort navn F.eks. initialer
Tilsagn E-mail Om underviseren ønsker at modtage (markedsførings) mails fra skolen.
Tilsagn SMS Om underviseren ønsker at modtage (markedsførings) sms fra skolen.
LØNOPLYSNINGER
Lønnummer Evt. lønnnummer
Ansættelsestype Vælg mellem Fast, Timelønnet eller Honorar. Bruges til løn.
Skattekorttype Vælg mellem Hovedkort eller Bikort. Bruges til løn.
Bankregistreringsnr. Underviserens bankregistreringsnummer til løn
Bankkontonr. Underviserens bankkontonummer til løn.
Lønseddel leveringsmåde Hvordan lønseddel leveres. Tal med den lønansvarlige om det skal udfyldes.
Adgangskode lønsystem Evt. kode til lønsystemet. Tal med den lønansvarlige om det skal udfyldes.
Ansættelsesdato Ansættelsesdato til brug for lønkørsel.
Fratrædelsesdato Evt. fratrædelsesdato til arkiv.


Bånd


Vis/Rediger/Slet Funktioner til den aktuelle underviservisning
Person Åbner underviserens personkort
Administrative Bemærkninger Åbner administrative bemærkninger om underviseren
Mødegange Åbner underviserens mødegangsliste
Tilknyttet hold Åbner underviserens holdliste
Sociale medier link Links til f.eks. Facebook, Twitter mm.


Kompetence Underviserens kompetencer mht. undervisningen i en bestemt holdtype.
Kvalifikation Underviserens Kvalifikationer. Flere kan tilføjes fra listen.‍ 
Online kort Åbner underviserens adresse i Google Maps

Var denne artikel nyttig?