Udenbys deltagerlister

Mellemkommunal refusion

Opdateret April 15th, 2023

Udskriv til PDF

I ASA er det muligt at lave direkte udtræk af udenbys deltagere til brug for mellemkommunal refusion. Rapporten kan efterfølgende i Excel tilpasses de enkelte kommunes krav.

↪ Fra Rollecenter vælg Rapport - Mellemkommunal refusion

 

Dette åbner et rapportindstillingsvindue, hvor man har mulighed for at lave en række tilpasninger.

Indstillinger

I den første sektion angiver man Rapporttype, Gruppering og Beregningsmetode. Indstilling Brug standardværdier fra er altid valgt og betyder blot, at ASA husker senest anvendte indstillinger og filtre.

 Rapporttype
 Grupper efter
  • Deltagertyper
  • Holdtyper
 Beregningsmetode
  • Lektioner i Periode
  • Lektioner Total

 

Kombination af ovenstående indstillinger bestemmer rapportens opbygning alt afhængig af de kommunale krav.

Lektioner Linjeopdelt, grupperet efter Deltagertyper

I denne opsætning vil deltagertyper blive vist i posteringsrækker sorteret efter deltagertypenavn. 

 

Lektioner Kolonneopdelt, grupperet efter Deltagertyper

I denne opsætning vil deltagertyper blive opdelt i kolonner og de enkelte rækker vil vise antal lektioner for hver deltagertype.

 

Lektioner Linjeopdelt grupperet efter Holdtyper

I denne opsætning vil holdtyper blive vist i posteringsrækker sorteret efter holdtypenavn.

 

Lektioner Kolonneopdelt grupperet efter Holdtyper

I denne opsætning vil Holdtyper blive opdelt i kolonner og de enkelte rækker vil vise antal lektioner for hver holdtype.

 

Beregningsmetode

Valg af Beregningsmetode bestemmer værdien i Antal lektioner i alt kolonnen.

Lektioner i Periode viser antal lektioner i den valgte periode/datofilter (se nedrunder)

 

Lektioner Total viser alle lektioner uanset perioden.

 

Afdeling

Udenbys deltagerlister genereres altid per afdeling og angivelse af afdelingskode er derfor obligatorisk uanset om du har én eller flere afdelinger. 

Det er afdeling der bestemmer, hvilke tilmeldinger vil blive frasorteret. Dvs. hvis afdelingskommune er Roskilde, vil listen indeholde deltagere som ikke bor i Roskilde kommune.

Du kan normalt kun vælge en afdeling ad gangen medmindre afdelingerne har det samme kommunenummer. Se mere i Afdelinger.

Hold

I holdsektionen kan du angive Holdtype og Status samt Datofilter (obligatorisk).

Hvis du ikke angiver noget, vil alle holdtyper og alle holdstatus blive vist.

Du kan vælge én eller flere holdtyper ved at bruge specieltegn (se Formler til filtrering og søgning)‍ . Du kan vælge én eller flere Status, ved at afkrydse.

Datofilter er obligatorisk felt og betyder: Vis alle tilmeldinger med lektioner inden for den angivne periode.

Datoen skrives som fra og til dato i formatet: ddmmåå..ddmmåå. F.eks. 010121..311221 (se også Dato formler).

Tilmeldingslinje

I denne sektion kan du afgrænse listen til bestemte tilmeldingsstatus og/eller deltagertyper.

Du kan vælge en eller flere Status ved at afkrydse. Du kan vælge en eller flere Deltagertyper ved brug af specieltegn | .

 

Hvis du ikke angiver noget, vil alle tilmeldingsstatus og deltagertyper blive vist.

Normalt vil du dog ønske kun at vælge Tilmeldt som Status

 

Var denne artikel nyttig?