Udenbys Københavns Kommune

Opdateret December 3rd, 2022

Udskriv til PDF

Udtræk af udenbys deltagere til Københavns Kommune (KK) skal uploades i kommunens system i et bestemt format.

↪ Fra Rollecenter vælg Rapport og derefter Mellemkommunal refusion.

↪ Vælg Københavns Kommune som Rapporttype og ellers de holdtyper, tilmeldingsstatus og perioder du ønsker at inkludere i rapporten (se Udenbys deltagerlister ).

 

 

Husk at Holdtyper i KK skal have bestemte aktivitetskoder ellers vil dannelse af udtræk fejle.

Når alle kriterier er i orden, dannes der et udtræk i tekstformat. Men før det kan uploades til KK indberetningssystem, skal filen renses for anførselstegn med og uden tabulatorer. 

↪ Klik på Åbn, hvorefter tekstfilen åbnes i Notesblok.

 

 

↪ Marker tabulator med anførselstegn i filen og klik på Rediger Erstat

↪ Klik på Erstat alle

 

 

Nu er alle tabulatorer med anførselstegn fjernet (erstattet med blank) og processen gentages for anførselstegn uden tabulator.

 

Når filen er renset for anførselstegn med og uden tabulator, gemmes det et sted på PCen og kan uploades til KK indberetningssystem. 

↪ Klik på Filer og derefter Gem som.

 

 

↪ Giv filen et sigende navn og klik på Gem.

 

 

 

Var denne artikel nyttig?