Opgradering 14.8 - ændringer

Her får du et overblik over de vigtigste ændringer ved Opgradering 14.8 - og hvordan de vil påvirke dig.

Opdateret October 1st, 2023

Udskriv til PDF

14.8 opgradering indeholder ikke nogle væsentlige ændringer i ASA funktionaliteten eller interfacet. Dog er der nogle små tilføjelser/ændringer som vi noterer her.

Skoleopsætning → Administrationsopsætning

  • Spærreperiode for sletning af data: Nyt felt som forbereder ASA til GDPR krav om sletning af personoplysninger.
  • Undervisernr. Oprindelse: Nyt felt som modsvarer debitornr. oprindelse, hvor man ved oprettelsen af en underviser fra person kan vælge, hvordan underviseren nummereres. Har ikke nogen betydning for standard brug af ASA.

Notifikationer

I nogle visninger (f.eks. debitorlisten) vil man opleve, at der kommer nogen info-tekst i et blår overlay. F.eks. at man kan oprette kontakter fra nyoprettede debitorer. Disse er standard notifikationer i Business Central og de kan fjernes ved at klikke på “Deaktiver notifikation”.

Du kan også indtaste “Mine notifikationer” i det globale søgefelt for at få vist alle notifikationer i ASA. De kan også deaktiveres herfra.

Systemindikator


Som noget nyt i ASA v. 14 er der som standard sat en systemindikator som viser enten standard tekst (regnskabsnavn + servernavn) eller noget tekst som brugeren selv har valgt.  Se mere under Virksomhedsoplysninger 

Validering af felter

BC kommer med en mere stram validering af nogle felter i ASA. Disse er:

  • Telefonnummer: Må ikke længere indeholde bogstaver eller andre tegn bortset fra mellemrum og +.
  • E-mail: Skal være en gyldig e-mail med “@” i adressen.

Holdtype

  • Naviger faneblad: Nyt faneblad (kan skjules ligesom alle andre) som indeholder en række standard BC funktioner. Disse er forbeholdt fremtidig ASA udvikling.
  • Vis liste og Rediger liste: Disse er fjernet fra visningen idet de normalt ikke bruges.

SMTP

  • Tillad afsendererstatning: Nyt felt med relation til Office 365 og anonym afsender. Bruges normalt ikke i ASA.

EAN fakturering

EAN (European Article Number) nr. erstattet med GLN (Global Location Number) nr. Se mere under EAN (GLN) Fakturering 

Opret af ny debitor - med Konfigurationsskabeloner

Opret af ny debitor - med Konfigurationsskabeloner for Debitor fejler - hvis der er lavet og anvendes debitorskabeloner via konfigurationsskabeloner (tidligere RapidStart) , så vil felterne OIOUBL-kode og OIOUBL-profilkode indgå i konfigurationspakken.

Fejlen opstår ved valg af en debitorskabelon og fejlbeskeden vil være:

Disse felter skal derfor slettes fra de enkelte konfigurationsskabeloner

xxxxx/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/RapidStart Services/Konfigurationsskabeloner.
Rediger alle skabeloner og fjern de to linjer der vedrører OIOUBL-profilkode.


Bank Kreditornummer (FIK)

Felt Bankkreditornr. (bruges til FIK) er flyttet fra Skoleopsætning til Virksomhedsoplysninger 

 

 

Var denne artikel nyttig?