Periodetal

Opdateret September 29th, 2023

Udskriv til PDF

Periodetal bruges til udtræk af skolens aktivitetstal så som lektioner, antal deltagere, tilskudsforbrug og deltagerbetaling osv., på tværs af hold og i en bestemt periode. Normalt vil man bruge periodetal til statistik, overblik og afstemning.

 

↪ Fra Rollecenter valg Rapport og derefter Periodetalsliste.

 

 
 

↪ I Beregningsmetode vælg f.eks. Mødegange for at få de faktiske lektioner i den valgte periode.

↪ Valg Afdeling (hvis du har mere end en).

↪ Vælg evt. Holdtype, hvis du f.eks. ønsker at lave separate udtræk til forskellige holdtyper.

↪ Ved Holdstatus vælg Igangsat og Afholdt for kun at inkludere mødegange der reelt er blevet til noget.

↪ I Begræns totaler til angives Datofilter for den ønskede periode. F.eks. 010122..311222

 

 

Klik på OK for at åbne rapporten i Excel

 

 

Info 

Regnearket indeholder ikke nogle formler og alt i regnearket (inkl. totaler) er beregnet i ASA. Hvis du fjerner, tilføjer eller redigerer linjerne, skal du efterfølgende selv indsætte formler.

 

Info

Kolonnen “Tilmeldinger i alt” inkluderer alle tilmeldinger med status tilmeldt og reserveret, selv hvis de ikke er faktureret endnu. Den indeholder dog ikke tilmeldinger med status afbud og venteliste.

Kolonnen “Deltager betaling” (i alt og i perioden) viser den forventede betaling, dvs. både dem der reelt har betalt men også dem med status reserveret, som måske endnu ikke er faktureret eller dem der kun har betalt én rate (svarende til en sum af kolonnen “Netto beløb” på alle tilmeldings linjer med status tilmeldt eller reserveret på holdkortet). 

 

 

 

Var denne artikel nyttig?