Lønregulering

Opdateret May 8th, 2022

Udskriv til PDF


Det er muligt at regulere allerede udbetalt løn. Negativ lønkørsel er kun mulig, hvis der findes efterfølgende/fremtidige mødegange til modregning. Men ellers tal med den lønansvarlige om mulighederne.

Til at starte med åbn ↪ Rapport - Løn eksport underviser mødegange

Ved at tilføje Løn status Afregnet i filtret, har du mulighed for at se mødegange, hvor lønnen er udbetalt.Ændring af satsen

Det er ikke muligt at ændre satsen på en enkel mødegang. Satsen kan enten ændres på Løn tidsarter eller ved at tildele særlig sats.

Delete

Vigtig

Ændring af satsen på Løntidsarten vil slå igennem på ALLE mødegange og på alle hold/undervisere som bruger denne løntidsart. Så medmindre du har lavet fejl i satsen på løntidsarten, skal du ikke redigere satsen her.

Hvis en lønsats ændres, vil der for allerede afregnede mødegange blive dannet en korrektion så underviseren får udbetalt differencen mellem den nye sats og den afregnede sats.

‍ ↪ Vælg Hold - Hold undervisere

 ↪ Klik på Lønsatser i båndet for at ændre lønsatsen på Løntidsarten (se advarsel ovenfor).


↪ Sæt kryds i Særlig sats og angiv sats pr. lektion for denne underviser.


I begge tilfælde vil ASA komme med en advarsel om, at du er i gang med at foretage nogle vigtige ændringer.

Teknisk sker det, at der bliver dannet en negativ lønlinje med den gamle sats og en positiv lønlinje med den nye. 

Det kan ses i rapporten Løn eksport underviser mødegange eller på selve mødegangen under sektionen Underviser mødegang lønlinje.


Ændring af lektionstal

↪ Åbn Holdkort - Se mødegange

↪ Vælg den ønskede mødegang og i sektionen Undervisere angiv det ønskede antal lektioner.

Når lektionstal ændres, vil der for allerede afregnede mødegange blive dannet en korrektion, hvor der bliver dannet en negativ lønlinje med det gamle lektionstal og en positiv lønlinje med det nye. 

Det kan ses i rapporten Løn eksport underviser mødegange eller på selve mødegangen under sektionen Underviser mødegang lønlinje.Udskiftning af underviser

Hvis en løn er blevet afregnet til den forkerte underviser, skal det rettes på den enkelte mødegang.

↪ Åbn Holdkort - Se mødegange

↪ Vælg den ønskede mødegang og tilføj den korrekte underviser i sektionen Undervisere

Underviseren skal dog være tilknyttet hold på forhånd (se Tilknyt undervisere til hold). Husk også at skrive datoen.

Lektionstal for den fejlafregnede underviser sættes til 0. Det aktuelle lektionstal sættes på den rigtige underviser.

‍ ASA sørger for at der dannes negative lønlinjer på den fejlafregnede underviser og positive lønlinjer på den korrekte underviser.

Det kan ses i rapporten Løn eksport underviser mødegange eller på selve mødegangen under sektionen Underviser mødegang lønlinje.


Aflysning

En mødegang aflyses som beskrevet i Se/Redigér mødegange‍ 

Hvis der allerede er kørt løn på mødegangen, dannes automatisk en negativ lønlinje. 

Det kan ses i rapporten Løn eksport underviser mødegange eller på selve mødegangen under sektionen Underviser mødegang lønlinje.


Var denne artikel nyttig?