Løneksport ASA

Opdateret May 6th, 2022

Udskriv til PDF

Integration til Intect sikrer automatisk overførsel af løndata. Men det er skolens ansvar at sikre, at det er de rigtige data der bliver sendt og behandlet.

Til det formål brugers der visning Løn eksport underviser mødegange.

Brug CTRL-E til at eksportere listen og evt. sende til den lønansvarlige (også ved eksport til andre lønsystemer).


Visningen er som standard filtreret på lønlinjen som ikke er behandlet (dvs. lønnen er endnu ikke udbetalt) og for afholdte og igangsatte hold. Derudover viser standard filtrering også aflyste mødegange til brug for lønregulering (f.eks. når man aflyser en mødegang, hvor lønnen allerede er kørt).

Delete

Bemærk

I nuværende version af visningen er der nogle navngivninger som i de næste udgivelser vil blive ændret. Disse er i nedenstående markeret med **


Filtre
Annulleret ** Angiver status på en mødegang. Bør ikke ændres.
  • blank **: en "normal" mødegang som hverken er aflyst eller flyttet.
  • Aflyst: Mødegangen er aflyst. Der kan være ikke-afregnede lønlinjer på aflyste mødegange.
  • Flyttet: Mødegangen er flyttet. Disse er som standard frasorteret og sendes ikke til Intect.
Løn status Angiver lønkørslens status for en mødegang. Bør ikke ændres.
  • blank**: Mødegangen er klar til behandling.
  • Behandles: Mødegangen er under behandling i Intect og samtidigt låst for redigering i ASA.
  • Afregnet: Mødegangen er færdigbehandlet i Intect og lønnen er kørt.
Holdstatus Lønnen behandles kun for afholdte og igangsatte mødegange.


Manuel ændring af Løn status

Lønstatus angives normalt automatisk af ASA og Intect. 

Når en mødegang er klar til behandling, får den status blank**. 

Når Intect har modtaget data og er i gang med at lønbehandle, bliver mødegangen låst for redigering med status Behandles

Når kørslen i Intect er overstået, sendes der data retur til ASA og mødegangen får status Afregnet.

Disse status bør ikke ændres medmindre det på forhånd er aftalt med den lønansvarlige. Dog vil der ved eksport til andre lønsystemer være nødvendigt manuelt at angive status.

Brug knapperne Sæt lønstatus til afregnet og Sæt lønstatus til behandles til at angive/ændre status på en eller flere valgte mødegange.

Brug knappen Fjern Løn status for markerede, hvis du vil have at mødegangen får status blank** (= klar til behandling).


Status kan også ændres på det enkelte hold under

Mødegange - Underviser mødegang lønlinje.

Var denne artikel nyttig?