Holdtyper

Opdateret February 6th, 2022

Udskriv til PDF

Indhold

GenereltFakturering


Folkeoplysningsloven giver mulighed for forskellige former for tilrettelæggelse med forskellige regler for tilskudsberegning. Det er bl.a. almen undervisning, foredrag, instrumental hvorom, der gælder forskellige regler for hvor meget der må bruges af den tildelte ramme til løn.

↪ Vælg Rollecenter – Skoleopsætning.
↪ Vælg Holdtyper for at få vist alle oprettede holdtyper.

For at oprette en ny holdtype, klik på Ny. For at redigere en eksisterende holdtype, dobbeltklik på typen eller klik på Rediger.


På Holdtype kortet er der flere felter, der skal være udfyldt, før den kan bruges i administrationen.

Generelt

Nummer

Angiver selve typen. Normalt vil man kun have én type (f.eks. ALMEN) og så flere holdtyper (F.eks. Almen København, Almen Stenlille osv.).

Hold

Holdtypenavn.

Undertitel

Evt. alternativ titel.

Kræver kun betalers navn

Angiver om deltagere på denne holdtype kun skal være navngivne eller ej. Bruges normalt for Debat. Betalerens navn er altid påkrævet for fakturering. Angivelsen muliggør at én og samme person køber flere (unavngivne) pladser.

CPR-nr. ikke påkrævet

Normalt er CPR påkrævet for udenbys deltagere. Hvis dette felt er afkrydset, er CPR ikke påkrævet. Bruges normalt for Foredrag.

Løn tidsart

Standard løntidsart på alle underviseres mødegange på alle hold med denne holdtype. Dette kan dog ændres på selve holdet.
Bemærk: Hvis der skiftes løntidsart på en holdtype, vil løntidsarten også skifte på alle hold med denne holdtype for alle undervisere på alle mødegange, med mindre de allerede har en anden løntidsart.
Den sats der hører til løntidsarten ændres også på alle mødegange hvor løntidsarten ændres, hvis ikke der er hak i ”løn udbetalt” på mødegangen. Se også Løn tidsarter‍ 

Max lederløn procent

Angiver det maksimale tilskud til lederløn i procent. Normalt 13.

Finanskonto afbest.gebyr

Forbeholdt fremtid automatisk afbestillingsgebyr

KK Aktivitetskode

Aktivitetskode for Københavns Kommune

Tillad ekstrakøb

Muliggør at én og samme person optræder flere gange på holdet (på flere linjer).


Fakturering

Produktbogføringsgruppe

Angiver hvor deltagerbetalinger bliver konteret (deltagerbetaling-folkeoplysning). Se Opsætning af produktbogføringsgrupper.

Momsproduktbogf.gruppe

Med eller uden moms

Posteringstype

Hvilken posteringstype, som holdtypen skal oprettes med. Bruges normalt ikke.

 

Afdelingskode

Hvilken afdeling, som kursustypen skal oprettes med. Bruges normalt ikke.

Projektkode

Global Dimension, i finans. 


Var denne artikel nyttig?