Betalingsformer

Opdateret October 31st, 2021

Udskriv til PDF


Betalingsformer angiver, hvilke betalingsmuligheder der kan anvendes på skolen. Mulige betalingsformer er: FIK, Kontant, Link og Web.

Opret/rediger betalingsformer

↪ Vælg Rollecenter Skoleopsætning.

↪ Vælg Betalingsformer for af få vist alle oprettede betalingsformer.

For at oprette en ny betalingsform, klik på Ny. For at redigere en eksisterende betalingsform, dobbeltklik på linjen eller klik på Rediger.

Kontant

Kontant betalingsform bruges til at modtage kontante betalinger – f.eks. ved henvendelse på kontoret. 


Feltnavn

Beskrivelse

Kode

Kort navn.

Beskrivelse

Navn eller beskrivelse.

Betalingstype

Vælg Kontant for kontant betalingsform.

Standard betalingstype

Vælg, hvis denne betalingsform skal være standard.

Modkontotype

Vælg Finanskonto for kontante betalinger. Finanskonto kan være Resultat eller Balance.

  • Resultat = Drift. Betegner hvilke indtægter man har fået og hvorfor (f.eks. deltagerbetaling).
  • Balance = Status. Betegner hvor og hvordan man har fået indtægter (f.eks. banken).

Modkonto

Modkonto er kassen/kassebeholdningen. Kontonummeret skal altid angives, selvom man ikke bruger regnskabsdelen, ellers kan betaling ikke registreres.

FIK

FIK bruges til at udsende FI-Kort (mail eller fysisk) og modtage FIK betalinger.

Feltnavn

Beskrivelse

Kode

Kort navn.

Beskrivelse

Navn eller beskrivelse.

Betalingstype

Vælg Indbetalingskort for FIK betalingsform.

Standard betalingstype

Vælg, hvis denne betalingsform skal være standard.

 

 

Modkontotype

Vælg Bankkonto for FIK betalinger. Bruges til afstemning ved indlæsning af finansposter fra banken (se evt. Opsætning og brug af bankimport‍).

Modkonto

Modkonto er virksomhedens bankkonto. Kontonummeret skal altid angives, selvom man ikke bruger regnskabsdelen. (se evt. Opsætning og brug af bankimport‍ ).

Når man betaler med betalingskort (Dankort, Visa, MasterCard mm.) sker det enten direkte på hjemmesiden, hvor man har været igennem et tilmeldingsflow, eller ved at klikke på et link tilsendt via e-mail.

Selvom det i begge tilfælde er tale om online betalinger med betalingskort, er disse to hændelser adskilt af administrative årsager i to betalingstyper: 

  1. Online Direkte: Personen har tilmeldt sig og betalt direkte på hjemmesiden.
  2. Online Indirekte: Personen har modtaget link til online betaling via e-mail.

Opsætning for begge betalingsformer er dog ens.


Feltnavn

Beskrivelse

Kode

Kort navn.

Beskrivelse

Navn eller beskrivelse.

Betalingstype

Vælg Online Direkte for WEB betalingsform eller Online Indirekte for LINK betalingsform.

Standard betalingstype

Vælg, hvis denne betalingsform skal være standard.

Modkontotype

Finans er modkontotype for både WEB og LINK. Dette angives i Portalopsætning‍ 

Modkonto

Modkonto er normalt Bank og angives i Portalopsætning‍ .

Var denne artikel nyttig?