Opsætning i Gratisal

Updated at November 5th, 2020

Udskriv til PDF

En stor del af opsætningen i Gratisal vil være på plads, før du starter. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på:

Afdelinger

Ved importen fra ASA, vil der kun medtages Afdelinger der er registreret med en tilsvarende Afdeling Gratisal.

Afdelinger opsættes under Virksomhed – Opsætning – Afdelinger.

Ekstern reference skal svare til Afdelingskoden i ASA.

 

Lønarter-Kontoplan

Når du kører løn i Gratisal, bliver bogføringsposter automatisk ført tilbage til ASA.

Sammenkædningen af Lønarter og Kontoplan sker under Virksomhed – Opsætning – Integrationer.

 

Ud for lønart kan du se og evt. ændre, hvilken konto lønarten skal ramme i ASA.

Tidsarter

Tidsarten angiver, hvordan Løn tidsarten fra ASA skal hentes ind og behandles.

Du finder Tidsarten under Virksomhed – Opsætning – Tidsarter.

Her svarer den eksterne reference til Løn tidsarten i ASA.

 

Ny tidsart oprettes ved at bruge + i nederste højre hjørne af skærmen

Herefter opsættes tidsarten ved at bruge tandhjulet til venstre. 

Eksempler

Eksempel på opsætning af en Tidsart med omregningsfaktor:

 

Opsætning af en simpel Tidsart til Honorar:

Hvis du ønsker lønsatsen skal styres fra ASA, sætter du Hak i Brug standard sats. Ellers skriver du den ønskede sats i Beløb pr. enhed.


Was this article helpful?